Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detaylarını açıkladı

 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli
personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylar bugün belli oldu.


Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/8 maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil)
ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli
personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, 

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, 

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi, 4. Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak
korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler
arasında yer değiştirebilmesi,
öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanlan, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından; 1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi, 2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarino alanması, atandıktan sonra da yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması,
öngörülmektedir.Çarşamba 20.6 ° / 9.5 °
Perşembe 21.9 ° / 10.7 °
Cuma 21.5 ° / 10.7 °
Aksaray nöbetçi eczaneleri